Meråker Industrimuseum ligger i Kopperå i Meråker Kommune. Området er kjent for å ha lange tradisjoner innen smelteverk, og det er nettopp her man har avdekket et av Nordens eldste kopperanlegg. I tillegg til utvinning og produksjon av kobber, har man funnet spor etter flere jernvinneanlegg som er datert til tidlig jernalder. Man kan trygt si at Meråker har en lang og spennende historie innen smelting, og nettopp denne historien blir prensentert på Meråker Industrimuseum. Museumet ligger der det gamle smelteverket, som ble lagt ned i 2005, en gang lå. Dette smelteverket ble grunnlagt sent på 1800-tallet, og utover 1900-tallet fikk det en stor innvirkning på veksten i kommunen, både når det gjelder antall innbygger og ulike tilbud disse innbyggerne kunne dra nytte av.

Historien til Meråker Smelteverk

Går vi tilbake til tiden før 1897, var tettstedet Kopperå en ødemark med skog, myrer, seterveier, setervoller, men ingen fast bosetning. Det eneste tegnet på aktivitet var toget som gikk gjennom området. Det faktum at jernbanen kom til Meråker så tidlig som i 1882, var avgjørende for at grosserer Ola Haugan etablerte «Kåpperå smelteverk for utvikling av karbid» i Kopperå. Noen tiår senere var Kopperå blitt et tettsted, også kalt Kopperå-samfunnet, med stor virksomhet. Ved siden av smelteverket hadde fabrikken opprettet skole, handelsforening, postkontor, jernbanestasjon, forsamlingslokale, sykestue og kirke. I 1928 ble smelteverket solgt til det amerikanske firmaet Union Carbide Corporation (UCC). De hadde en solid forankring innen metaller og kjemikalier og var en svært viktig leverandør til amerikansk våpenindustri. Med tiden utvidet de produksjonen til å også omfatte legeringer for fremstilling av silisiummetall og ferrosilisium. Den amerikanske giganten var driver og eier av smelteverket fram til 1981, da det norske firmaet Elkem overtok. Elkem er blant verdens største produsenter av ferrosilisium til stål- og støpejernsproduksjon, karbonprodukter, silisium og industriell silikon. De siste 15 årene før smelteverket ble lagt ned, ble det kun produsert mikrosilika ved verket. Mikrosilika er et tilsetningsstoff som blir brukt i blant annet betong, leppestifter og tannkrem. Industrieventyret fortsatte fram til 2005, da ble smelteverket lagt ned. Nedleggelsen satte et endelig punktum for Meråkers over 2000 år med smeltehistorie. Da smelteverket ble lagt ned, var det rundt 55 ansatte ved verket. Mange av de jobber i dag ved Industrimuseumet.

Meråker smelteverk i dag

Kraftstasjonen, Kopperå I, som produserte kraft til smelteverket, huser nå industrimuseet i Kopperå. Hovedutstillingen forteller historien om den hundreårige industriepoken gjennom produksjonsmidler og historisk dokumentasjon, mens den mindre utstillingen «smelting gjennom 2000 år» tar for seg jernvinneanleggene. Her kan man virkelig få et innblikk i hvordan livet var i den lille bygda, og hvordan smelting og utvinning har påvirket lokalsamfunnet, både på godt og vondt. Som nevnt ovenfor, var Kopperå et relativt øde sted før smelteverket ble opprettet. Det var ingen skole, butikk eller mye til befolkning for den del, men med smelteverket og dets arbeidsplasser, fikk området et nytt liv. Man kan også takke jernbanen for mye av den utviklingen som området gikk igjennom sent på 1800- og utover 1900-tallet. Hadde det ikke vært for jernbanen hadde det neppe blitt anlagt et smelteverk her. Er man først i området, bør man derfor så absolutt ta en tur innom togstasjonen i Kopperå. Stasjonen er fortsatt i bruk og den gamle stasjonsbygningen har gjennomgått flere restaureringer for å bevare så mye av den gamle bygningen som mulig.

Åpningstider

Meråker Industrimuseum er åpent alle søndager i sommersesongen, fra 1. Juni til 7 September, fra kl. 13.00 til 18.00. Museumet ligger i den gamle kraftstasjonen i Kopperå og er godt synlig fra veien. For private gruppeomvisninger, kan man ta kontakt med Meråker Musea som står for den daglige driften av museumet.