Meråker Smelteverk ble grunnlagt så tidlig som i 1898, og het på den tiden Meraker Brug og Carbidfabrik. Smelteverket ble grunnlagt av industrimannen Ola Haugan og i begynnelsen ble det kun produsert karbid. Etter hvert ble det også produsert både legeringer for fremstilling av silisiummetall og ferrosilisium, samt stoffet mikrosilika. Siden grunnleggelsen har verket skiftet eier flere ganger og det var til slutt Elkem som eide verket da det ble lagt ned i 2006. Etter at verket ble lagt ned, ble store deler av byningsmassen revet, men en del av verket står enda og huser i dag Meråker Industrimuseum. Dette museumet kan du lese mer om under fanen «Meråker Industrimuseum».

Historie

Meråker Smelteverk ble grunnlagt i 1898, og til å begynne med ble det kun produsert karbid ved verket. Allerede i 1928 ble verket kjøpt opp og overtatt av det amerikanske selskapet Union Carbide Cooperation (UCC). Dette selskapet ble stiftet samme år som smelteverket, men i begynnelsen konsentrerte de seg mest om det amerikanske markedet. Dette endret seg etter første verdenskrig. Frem til da hadde selskapet vokst seg stort, og det bare fortsatte, da de med sin solide forankring innen metaller og kjemikalier, var en viktig leverandør til amerikansk våpenindustri. Da UCC overtok smelteverket, begynte de etter hvert med produksjon av legeringer for fremstilling av silisiummetall og ferrosilisium. Innenfor metallurgisk industri bruker man silisium i legeringer og som et reduserende element og i dag er norske selskaper i verdenstoppen hva gjelder produksjon av silisium. Av de ledende norske selskapene innenfor denne typen produksjon, finner vi Elkem, og det var nettopp dette selskapet som overtok Meråker Smelteverk i 1981. Meråker Smelteverk skiftet da navn til Elkem Meråker. Elkem AS er blant verdens største produsenter av ferrosilisium til stål- og støpejernsproduksjon, karbonprodukter, silisium og industriell silikon, og i 2015 omsatte de for svimlende 15 milliarder norske kroner. Elkem overtok som sagt smelteverket i 1981, og selskapet eide og drev verket frem til det ble nedlagt i Juni 2005. De siste 15 årene før verket ble nedlagt, ble det kun produsert mikrosilika ved smelteverket. Mikrosilika er et tilsetningsstoff som blir brukt til blant annet betong, tannkrem og leppestifter. Da smelteverket ble nedlagt i 2005, var det 55 ansatte igjen på verket. Mange av disse er i dag ansatt ved Industrimuseumet, som ligger i en av smelteverkets gamle bygninger.

Innvirkning på lokalbefolkningen

Meråker Smelteverk ligger i Kopperå i Meråker kommune. Kopperå var på det tidspunktet smelteverket ble grunnlagt, et relativt lite tettsted med færre enn 100 innbyggere. Det endret seg ikke merkbart før UCC overtok og utvidet produksjonen på 1930- og 40-tallet. Det nærmest eksploderte i den lille bydga da det kom arbeidere og nye innbyggere til fra hele landet. Plutselig hadde tettstedet over 700 innbyggere og det vokste stadig. Dette førte til at det ble bygd skole, en større landhandel, versthus, gjestegård, og kirke. I tillegg ble både veier og jernbane oppgradert. Spesielt jernebanen og stasjonshuset ble oppgradet mye, da det var herfra alt som ble produsert ved smelteverket ble sendt fra. Med tog fra Kopperå stasjon ble lasten sendt videre til havna i Trondheim, der det ble sendt videre ut i Norge og til utlandet. Utover 80- og 90-tallet gikk produksjonen på smelteverket ned, og de siste 15 årene før verket ble lagt ned, ble det kun produsert mikrosilika. Dette førte til en kraftig nedgang i innbyggertall, og da verket stengte dørene i 2005, var det færre enn 200 innbyggere igjen i den lille bygda. Av disse, var hele 55 ansatt ved verket. Noen fortsatte å jobbe på stedet, da et av de erverdige byggene i dag huser Meråker Industrimuseum.